Един ден, сив, дъждовен ден, едно момче на име Пат не можело да си намери и се навъртало около баща си, пречейки на последния да се подготви за някакъв доклад.

Когато търпението на баща му се изчерпало, той извадил едно от старите списания от купчината до него, откъснал голям шарен лист с карта на света, накъсал го на много малки парченца и ги подал на сина си с думите :

– Пат, сглоби тези парчета отново в карта и ще ти дам пари за сладолед за нея.

 Изглеждало, че дори за възрастен това няма да е 5-минутна работа, особено пък за малкия Пат.

Представете си изненадата на бащата, когато синът му почукал в стаята му с изпълнената задача в рамките на 10 минути.

– Как успя да изпълниш задачата толкова бързо? – попитал бащата.

– Изобщо не беше трудно — отвърнал Пат. — Точно от другата страна на картата имаше голяма рисунка на мъж. Просто обърнах всички части с картата назад, сглобих изображението на човека и като обърнах отново листа, получих правилно сглобена картата на света. Помислих, че ако човекът е правилен, то и светът ще е правилен.

Бащата се усмихнал и дал на сина си пари за сладолед.

„Ако човек е правилен, тогава светът ще бъде правилен“, помисли си бащата, осъзнавайки, че определено има вече заглавие за доклада си.