Някога, в едно кралство, мъж извършил престъпление. Хванали го и го отвели при краля на съд. Наказанието, предвидено за такова престъпление било смърт, но кралят предложил на нещастника да избере бесилото или да провери какво има зад една голяма, тайнствена, желязна врата в подземията на двореца.

Помислил престъпникът и избрал бесилото.
Когато му надянали примката на врата, той изведнъж казал:

         – Ваше Височество, стана ми любопитно, какво все пак има зад тази врата?

Кралят се усмихнал загадъчно:

         – Много странно, но досега все така се получава. Предлагам на всеки, запътил се към смъртта, този избор и всеки избира бесилото.

         – Но, какво все пак има зад тази врата? Така или иначе на никого няма да кажа – настоявал престъпникът, сочейки примката на шията си.

Помълчал кралят и накрая отвърнал:

         – Там е свободата! Но, хората толкова се страхуват от неизвестността, че предпочитат въжето пред нея!