Разговаряйки с отшелник, един търговецът твърдял, че благодарение на богатството си е освободен от необходимостта да угажда на желанията или вкусовете на някой друг.

– Така ли !?!?! – възкликнал мъдрецът . – Добре, когато днес избирахте място за лагеруване на кервана си, кое беше по-важно : красотата на района или наличието на храна за товарните животни ?

– Разбира се, че изобилието от растителност определи избора ми – отговорил търговецът.

– Е, Оказва се, че въпреки че сте богат, живеете така, че да се хареса на добитъка ви –  засмял се отшелникът.

–––

Винаги съществуват ограничения определящи избора и поведението ни. Игнорирането им е абсурдна задача, но приемането им спомага намирането на възможности и намалява тревожността.