Кратки инструкции за живота:

• Ще получите тяло.

Може да ви харесва или да не ви харесва, но това е единственото нещо, което ще бъде на ваше разположение до края на дните ви.

• Ще трябва да учите в училище, наречено Живот на планетата Земя. Всеки човек и всяко събитие е вашият универсален учител.

• Няма грешки, има само уроци. Провалът е неразделна част от успеха.

• Урокът ще бъде повторен в различни форми, докато бъде напълно разбран. Ако не научите лесните уроци, те ще станат по-трудни. Когато го усвоите, ще преминете към следващия урок.

• Външните проблеми са точно отражение на вашето вътрешно състояние. Ако промените вътрешния си свят, външният свят също ще се промени спрямо вас и за вас.

• Ще разберете, че урокът е научен, когато поведението и отношението ви към страданието се променят. Мъдростта се постига чрез практика. Малко нещо е по-добро от много нищо.

• Няма по-добро място и време от „тук и сега“. „Там“ не е по-добре от „тук“. Когато твоето „там“ стане „тук“, ще получиш друго „там“, което отново ще изглежда по-добро от „тук“.

• Другите са само отражение на вас. Не можете да обичате или мразите това, което е в другите, ако то не отразява вашите собствени качества или убеждения.

• Животът прави рамката, но ти рисуваш картината. Ако вие не поемете отговорността да нарисувате картина, други ще я нарисуват вместо вас като е много вероятно да ви изобразят не както ви харесва.

• Ще получите всичко, което искате. Вашите минали и настоящи желания и мисли определят вашето бъдеще.

• При определянето на „правилно“ и „погрешно“ моралът е лош ориентир. Всъщност чий морал ?!?! Правете най-доброто, което можете, но не се привързвайте към резултата. Така няма да сте разочаровани….

• Всички отговори са във вас. Вие знаете повече от това, което пише в книгите. Всичко, което трябва да направите, е да погледнете навътре, да се вслушате в себе си и да се доверите. Книгите помагат, но отговорите не са там…..

• Ще забравите за всичко това.

• Ще си спомните това, когато пожелаете.