Живeли някога три момичета. Един ден неочаквано и трите паднали в локва.

Изправяйки се, всяка си измислила жизнено кредо.

При първата се получило „Аз съм момиче, което падна“,

при втората – „Аз съм момиче, което стана“,

а при третата – „Аз съм момиче, което обича локви“.

И сякаш, и при трите съответства истината. Само че съдбите им са някак различни…