Историята не се знае дали е истинска, но въпреки това е вдъхновяваща…..

Веднъж, докато се качвал на влака, Махатма Ганди изпуснал обувката си. Така станало, че се събула и паднала върху железопътната линия. Не можел да я вдигне, защото влакът вече тръгвал.

За учудване на спътниците си, Ганди спокойно събул втората си обувка и я хвърлил върху траверсите по-близо до първата.

Когато го попитали защо е направил това, Ганди се усмихнал и казал :

– Бедният човечец, който намери обувката на релсите, ще има чифт към нея.