Психотерапия

Психотерапия

Психотерапия на деца по време или след развод

Психотерапия на деца в ситуация на развод при родителите Разводът е осъзнато действие по разторгване на брака, но това не означава ликвидиране на семейството и прекратяване на неговото функциониране. Прекратява се един гражданско-правен институт, но не се ликвидира философският и емоционален такъв. Семейството трябва да съхрани , поне една, от своите...

Read more...