Tag - емоция

Tag - емоция

Травма от унижение

Какво е унижението ? по какъв начин го пречупваме емоционално ? Унижението го интерпретираме като оскърбление, агресия срещу нас. Това е пряк удар по достоинството на човек, който емоционално се изразява като срам или позор. Чувство свързано с дълбоки емоционални травми интегрирани в нашите убеждения от нашето детство. Още от ранно детство...

Read more...