За Виктор Илиев

За Виктор Илиев

Привет,
Меня зовут Виктор Илиев и я приветствую вас на моем сайте.
Щом четете това, то очевидно се интересувате от психология, психотерапия или личностно развитие или имате нужда от консултация с психолог по вълнуващ Ви проблем. Независимо от причината, сте попаднали на правилното място. Тук ще намерите както възможност за записване на час за психологическа консултация или терапия, така и статии, авторски книги, тренинги, курсове и някои полезни пособия в контекста на психологията и повишаване на мотивацията.

        Теперь немного обо мне:

Дипломиран магистър психолог съм, а също така магистър по инвестиционен мениджмънт. Хипнотерапевт , а също и консултант по Позитивна Психотерапия. Завършил съм и различни сертификационни курсове по психология, хипноза, хипнотерапия, психотерапия на хрнителни разстройства / анорексия, булимия, хиперфагия, емоционално хранене /. Но, както се казва, цял живот учим и затова постоянно повишавам собствената си квалификация в различни области на психологията и психотерапията.
Я выбрал целостный подход в психотерапии и консультировании, поскольку убежден, что ни одна школа или терапевтический подход не может глубоко охватить все проблемы. Подобно тому, как причины тревожного расстройства вытекают из невротической стратегии ребенка через семейное программирование и впоследствии экзистенциальные убеждения, так и помощь психолога должна основываться на разностороннем подходе и терапевтическом инструментарии, т.е. Целостный подход. На практике я использую разные подходы из разных модальностей, гипнотерапию, арт-терапию, поведенческие эксперименты, а также психотелесные подходы.
Отдельно имею большой опыт как медитативных практик и релаксаций, так и капель доктора Баха /фитотерапии/.
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной через контактную форму или ознакомьтесь со статьями и книгами в моем блоге.

Малко повече информация за методите и структурата на работата ми :

           Индивидуално консултиране или терапия – присъствено или онлайн

Описание на услугата

Индивидуалната консултация (сесия) е насочена към решение на важен за клиента проблем т.нар. актуален проблем. Този проблем може да е свързан със състояние на депресия, тревожност, паническа атака, конкретна фобия или обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР). Извършвам и консултации, които помагат за справяне с хранителни проблеми – анорексия, булимия, хиперфагия. Много успешно се явява психологическото консултиране при работа с клиенти, желаещи личностово израстване себепознание, самоувереност, самоусъвършенстване. Работя с хора, които нямат сериозни клинични нарушения от психиатричен характер, но изпитват потребност от квалифициран съвет, изслушване, разбиране и помощ. Продължителността на консултативната и психотерапевтична помощ зависи от тежестта на проблема, желанието и възможностите на клиента и неговата готовност за съвместна работа над дадената ситуация. Понякога е достатъчна еднократна консултация (сесия), за да бъде разрешен проблема, който Ви е довел при специалиста. В други случаи са необходими повече сесии. За установяване на дълбинните причини на травмата или проблема, при разработване на дълговременна стратегия за самостоятелно поведение на човека в сложната за него ситуация, или при обучение в елементарни психологически техники за саморегулация и самопомощ, са необходими няколко сесии. За полуване на  психологически умения и навици за саморегулация, позволяващи ви самостоятелно да се справяте с „проблемните“ състояния са необходими повече.

Какво се случва в хода на една психологическа сесия?

Първата сесия на консултацията е с продължителност 60 мин. , колкото и всяка друга. Това обикновено е времето, когато аз и Вие формулираме общо разбиране за проблема. Първата сесия се явява , един вид, двупосочно интервю. Аз придобивам представа за проблема Ви довел до нуждата да се видим, но тя е и възможност вие да ме прецените и да си съставите мнение за бъдещата Ви работа с мен. Вече, след получената информация за симптоматиката и вътрешните Ви преживявания и убеждения, правя оценка на състоянието и формулирам проблемите. По този начин изграждам адекватен терапевтичен план, а Вие преценявате дали ще работим заедно дългосрочно или се нуждаете само от консултация.

            Онлайн консултиране или терапия

Описание на услугата :

Онлайн терапията е известна още като е-терапия, е-консултиране, телетерапия. Тя е сравнително ново развитие на грижата за психичното здраве, при която психотерапевт или психолог провеждат съответно психотерапия или психологическо консултиране. Идеално решение за всеки, който иска от време да се вижда с психолог, за да се стабилизира, без да има конкретни драматични проблеми в живота си.

Онлайн консултацията е анонимен, доверителен, но съвсем реален терапевтичен процес. Той се извършва тук и сега. Предимства на психологическото консултиране по интернет:

 • Елиминира трудностите с придвижването на големи разстояния или дискомфорт при пътуване. По този начин спестявате време, защото липсва придвижването, което струва пари. Това важи особено за градовете с много население, където разстоянието до кабинета на психолога или психотерапевта може да е твърде голямо.

 • Когато живеете в чужбина, то Вие можете да разговаряте спокойно на родния си език и да обсъждаме проблемите, които Ви тревожат. Много българи, които се намират в друга страна понякога изпитват потребност от споделяне, изслушване, помощ, но на български език, защото се затрудняват да говорят езика, на който хората от съответната държава разговарят.

 • В България има населени места, където услугите на психолог не са добре развити или въобще не съществуват, но благодарение на онлайн терапията се осигурява на клиентите достъп до специалисти извън тези райони.

 • Онлайн консултирането дава достъп на хората с физически увреждания до възможността да споделят и разрешат определени проблеми, които ги карат да се чувстват тъжни, тревожни, самотни. За някои от тях посещението на психолога или психотерапевта в неговия кабинет е непосилно.

              Семейно консултиране

Описание на услугата

Животът на едно семейство прилича на айсберг. Видимото е само една малка част от това, което действително става. Началото са родителите, ние сме тук, на този свят заради тях. Рожденото ни семейство повлиява формирането на системата от вярвания и убеждения във взаимоотношенията с партньора ни. Настоящите изследвания сочат, че 43% от двойките се развеждат през първите 15 години от брака, а при втори брак възможността за развод е още по-висока. Повечето от тях са склонни да се фиксират върху това, което не е провървяло в техния брак, и да не отчитат това, което е добро. Когато една двойка живее заедно, отдадена на едни продължителни взаимоотношения, двамата партньори развиват определени очаквания един към друг. Интензивността на взаимоотношенията подхранва определено дълбоко заспали копнежи за любов без условия, за лоялност и подкрепа. Поради силата на тези чувства и очаквания, дълбоката зависимост и критичните, често пъти напълно произволни символични значения, партньорите са склонни да интерпретират по погрешен начин действията на другия. Тези изкривени тълкувания могат да провокират недоволния партньор да атакува или да се отдръпне, което от своя страна обикновено подтиква другия да се почувства несправедливо обвинен и на свой ред да контраатакува или да се отдръпне. Така се заформя един порочен кръг, разпростиращ се в много сфери на взаимоотношенията в двойката. Семейното психологично консултиране служи за оптимизиране на комуникациите и взаимодействията в семейството, за подобряване на емоционалния климат и на преживяванията в него, за разрешаване на семейните конфликти, за по-адекватна от гледна точка на лечението позиция към психично страдащия негов член и т.н. Целта на психологичната консултацията е да помогне на разстроените двойки да коригират погрешните си интерпретации и да развържат възлите, които са изместили тяхното общуване, като настроят способностите си да виждат и чуват правилно сигналите на партньора си. Семействата, които посещават моят кабинет се учат как да разбират чувствителността и потребностите на другия, как да правят съвместни планове и да вземат съвместни решения, как да се радват повече един на друг. Основната цел на консултацията е да помогне на двойките да се подготвят по-добре за брака, да намерят отговори на важни въпроси, да усвоят ценни умения, които ще направят връзката им трайна и успешна.

            Детска консултация

Описание на услугата

Поводите децата, юношите и техните родители да посещават кабинета на психолога винаги са свързани със затруднения и проблеми, като загуба, ревност, дефицити във взаимоотношенията, чувство за вина и др. Предпоставка да се обърнете към специалист ако вашето дете или юноша е:

 • станал е по-агресивен (спрямо родителите, другите, себе си);

 • среща трудности при отделянето от мама и татко;

 • има промяна в храненето (отказ от храна);

 • спи неспокойно, бълнува, буди се често, изпуска се по време на сън;

 • не желае да играе и общува;

 • не довършва работата си докрай;

 • има конфликти със съучениците си;

 • юношата бяга от дома си;

 • употребява наркотици.

Широко разпространен предразсъдък е, че „децата не разбират“ и нямат причини да страдат, че те са щастливи поради самия факт, че са деца. Смята се, че страданията достъпни за възрастните са недостъпни за децата. Дори се изказва мнение, че детето „няма право“ да страда, защото възрастните правят всичко за да „забрави“ и да се чувства добре. Децата страдат много по-често, отколкото предполагаме, но възрастните (близките им) не винаги разпознават това страдание.

20221208_141354

Моя миссия

Я воспринимаю помощь людям как миссию. Психологическая помощь. В современном мире наша психологическая устойчивость выходит на первый план не только как предпосылка хорошей физической самооценки, но и как основа адекватной и позитивной самооценки. На этих факторах строятся семейные отношения, профессиональный успех и межличностные отношения. В контексте вышесказанного я воспринимаю как вызов и миссию повышение личной и социальной устойчивости к стрессу и тревоге путем предложения профессиональных и комплексных услуг по повышению самооценки и обработке тревоги и патологических убеждений.

Мои взгляды

Мое желание – помочь. Помогать через профессиональную компетентность и накопленный практический опыт. Я считаю, что с помощью осознанности и сопереживания можно изменить большинство, если не все, тревожных расстройств. Выбирая и применяя целостный подход в консультациях и терапии, мне удается охватить все аспекты проблем и предложить адекватную, своевременную и профессиональную помощь. Психотерапия – это просто человечность, одетая в профессионализм.

Сертификати

ru_RURussian
Количка0
Няма добавени продукти
Продължи пазаруването